• 19cd386f86e54f3e9c996e744a64270f
 • 5a1d02d9263d34a761f5058fba99cef3
 • acf25ab88c61f3ac9311c8bfc11df55d23
 • IMG_20170815_10340634
 • 9784a5d4a9c50c4b37fa86ee5f472f2769
 • DSC_2212
 • IMG_20170818_19072691
 • 701ecd5719926c14ccf7f6e326af923761
 • IMG_813867
 • 16a6e98d75aa826b8eccdd88680d3aee62
 • 096639a522b9879bae9ebde50500bafe82
 • ac146d093014011763962c7c6611a7f053
 • 8c60725f8a2370596735903fd434c305
 • 7a3353b201be011eed45d5326b56c07a99
 • eb2af958af26a1d6d16b442d0d18a792
 • aebf28d04c5d51be2acba3ad75678803
 • DSC_0656_8f747f2e0f
 • DSC_0660_7eb1b0d4ec
 • DSC_0662_a61f3b3ac5
 • DSC_0665_7bf84ea89e
 • DSC_0663_17e6f4025d
 • DSC_0667_b2370c3674
 • DSC_0668_95e3c9e16a
 • DSC_0672_ec8b1eb09c
 • DSC_0673_8839b753df
 • DSC_0674_2079ac3c53
 • DSC_0675_e469c402dd
 • _20210120_102036_6350b7452e
 • DSC_0676_3279197735
 • DSC_1500_6d39ac691d
 • DSC_1479_db55134551
 • DSC_1676_05d885d3fb
 • DSC_1705_0e3625dacb
 • DSC_1752_64ca0fb0cf
 • DSC_1712_ba757dc507
 • DSC_1764_cfb8e36a1e
 • DSC_1759_52716b1bd1
 • DSC_1766_597dee5648
 • DSC_1846__1__b8b914195d
 • DSC_1837__1__f4f6573545
 • DSC_1854__1__1e44c6cd8f
 • IMG_20210204_153143_2c42b91762
 • IMG_20210204_153147_f50e847e40
 • IMG_20201218_162234_e792cd4299
 • IMG_20210204_153153_ccd41c1c5f
 • IMG_20210204_153415_9debbfcb1b
 • IMG_20210204_153428__1__67439f0c4c
 • IMG_20210204_153424_2612e4257a
 • IMG_20210204_153432_5c0436ec8d
 • GIAO_NHaN_TP_5034c824e9
 • CHe_BIeN_BuA_TRuA_196a4b811d
 • LoP_HoC_HaNH_PHuC_521482d2e4
 • IMG_20210222_101238_8e00b020f4
 • _20210222_102219_1cc64c3e40
 • IMG_20210222_101449_5f5081c810
 • IMG_20210222_101504_38afe9a9b9
 • IMG_20210222_101356_5c92456c0c
 • DSC_2123_f37b92a04f
 • IMG_20210222_101547_a15981f3c8
 • IMG_20210222_101636_a2c33768bc
 • IMG_20210222_101952_93c8a13ab0
 • IMG_20210222_102047_6a94d0b342
 • IMG_20210222_101935_037e221c66
 • IMG_20210222_103749_a623bfeb27
 • IMG_20210222_104026_224f4548d7
 • IMG_20210222_103705_0d0d2ecf09
 • DSC_1329_b83ae9df53
 • DSC_1342_9bb07b1e8e
 • DSC_1320_68899a0b3b
 • DSC_1345_84198eac95
ĐC: Hữu Hoà - Thanh Trì - Hà Nội
 • DSC_8070
 • IMG_20170818_19072680
 • acf25ab88c61f3ac9311c8bfc11df55d
 • IMG_20170925_120811
 • IMG_20180209_090445
 • e717d035d08d91e11c9de6e147e699fa
 • 8887fd97d173e2d45ab304156dbd7b26
 • IMG_20180208_100512
 • 9784a5d4a9c50c4b37fa86ee5f472f27
 • IMG-0517
 • IMG20180208105503
 • 317437cd49b9cc0b863847836caae668
 • 701ecd5719926c14ccf7f6e326af9237
 • 16a6e98d75aa826b8eccdd88680d3aee
 • 57e63d5afc7ea42b722b9f93089b72e5
 • ac146d093014011763962c7c6611a7f0
 • 096639a522b9879bae9ebde50500bafe
 • 7a3353b201be011eed45d5326b56c07a
 • IMG_Tet_Tan_Suu_tang_qua_d6e16ebd01
 • IMG_Tet_Tan_Suu_7cb84232c7
 • GIAO_NHaN_TP_bb0c2824e9
 • CHe_BIeN_BuA_TRuA_fd08bb811d
 • LoP_HoC_HaNH_PHuC_29bc92d2e4
 • _20210120_102036_e3e2b7452e
 • DSC_1479_6fc3234551
 • DSC_1500_c9ea5c691d
 • DSC_1676_aa0705d3fb
 • DSC_1705_3ec845dacb
 • DSC_1712_64b54dc507
 • DSC_1752_20e8bfb0cf
 • DSC_1759_20e73b1bd1
 • DSC_1766_0f817e5648
 • DSC_1764_114e336a1e
 • DSC_1846__1__58ab94195d
 • DSC_1854__1__5a6ca6cd8f
 • IMG_20201218_162234_d3c23d4299
 • IMG_20210204_153143_cda3491762
 • IMG_20210204_153153_b94acc1c5f
 • IMG_20210204_153147_9e5ef47e40
 • IMG_20210204_153415_33363fcb1b
 • IMG_20210204_153424_5e3584257a
 • IMG_20210204_153428__1__80933f0c4c
 • IMG_20210204_153432_64b416ec8d
 • DSC_1837__1__a533473545
 • _20210222_102219_b1ac6c3e40
 • IMG_20210222_101238_94b43020f4
 • IMG_20210222_101449_c03fa1c810
 • IMG_20210222_101504_a16329a9b9
 • IMG_20210222_101356_ba22a56c0c
 • IMG_20210222_101547_81a371f3c8
 • IMG_20210222_101935_bbe5c21c66
 • IMG_20210222_101636_11955768bc
 • IMG_20210222_102047_d8c240b342
 • IMG_20210222_101952_9e9c413ab0
 • DSC_1342_e9af9b1e8e
 • DSC_2123_c1f312a04f
 • DSC_1320_9edf2a0b3b
 • DSC_1329_82aec9df53
 • IMG_20210222_103749_0dfdcfeb27
 • IMG_20210222_104026_2749b548d7
 • IMG_20210222_103705_837cbecf09
 • DSC_1345_fb060eac95
Tin tức nổi bật
CHUNG SỐNG AN TOÀN VỚI ĐẠI DỊCH COVID- 19

Covid-19 với chủng mới lan truyền rất nhanh. Hiện nay Việt Nam là một trong những nước phòng, chống dịch rất tốt. Vậy mỗi chúng ta luôn nhớ rõ thông điệp "5K" để thực hiện nghiêm túc, chung tay cùng Nhà nước sớm đẩy lùi đại dịch nguy hiểm này!.

Trường mầm non xã Hữu Hòa đón đoàn đánh giá ngoài kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận lại chuẩn quốc gia mức độ I.

     Kiểm định chất lượng giáo dục là một trong những hoạt động đảm bảo chất lượng bên ngoài cơ sở đào tạo. Quá trình kiểm định chất lượng giáo dục nhằm mục tiêu đưa ra các quyết định công nhận về mức độ tiến bộ và đảm bảo chất lượng giáo dục tại các trường học.

     Kiểm định chất lượng giáo dục là một giải pháp quản lí chất lượng nhằm đưa ra những kết quả tin cậy bằng cách kiểm soát các điều kiện, quá trình tổ chức giáo dục thông qua những tiêu chuẩn, tiêu chí, chỉ số ở các lĩnh vực cơ bản của hệ thống giáo dục cũng như của các cơ sở giáo dục. 

Trường Mầm non xã Hữu Hòa hướng về miền Trung thân yêu.

Thời gian qua, các tỉnh thuộc khu vực miền Trung nước ta đã bị sự tàn phá nặng nề của thiên tai, lũ lụt, nhất là các tỉnh: Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Quảng Nam, Quảng Bình, Hà Tĩnh. Không thể kể hết những mất mát, những nỗi đau mà đồng bào miền Trung đang phải gánh chịu, cả nước đang hướng về miền Trung, trong đó có tập thể CBGVNV, phụ huynh và các bé học sinh trường Mầm non xã Hữu Hòa..

Phong trào " Xây dựng môi trường lớp học lấy trẻ làm trung tâm" lồng ghép " Xây dựng trường, lớp mầm non hạnh phúc" tại trường mầm non xã Hữu Hòa năm học 2020-2021.

 

Hưởng ứng chủ đề theo hướng dẫn của Sở GD&ĐT Hà Nội, Phòng GD&ĐT huyện Thanh Trì với nội dung “Xây dựng trường, lớp mầm non hạnh phúc” đồng thời để thực hiện hiệu quả phong trào xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm cũng như đạt được mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm của năm học 2020 - 2021, trường mầm non xã Hữu Hòa đã chỉ đạo 100% giáo viên các lớp xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm lồng ghép chủ đề năm học “Xây dựng trường, lớp mầm non hạnh phúc” thu được nhiều kết quả ngoài mong đợi.

Thăm dò ý kiến
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Năm 2021 : 900