• tap_the_gv_nv_b5557
ĐC: Hữu Hoà - Thanh Trì - Hà Nội